http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_2.jpg http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_1.jpg http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_3.jpg http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_4.jpg http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_5.jpg http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_6.jpg http://daszynafirmy.pl/img/page/pages/6/home_page_df_tlo_7.jpg

Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji kruszyw wysokiej jakości, w skład której wchodzi:

1. Kruszarka udarowa – mobilna- o masie całkowitej od 34 t.- nowa

2. Przesiewacz na sucho (odgliniacz) – dwupokładowy - o masie całkowitej od 32 t. – wyposażony w ruszta szynowe i palcowe, mobilny, nowy

3. Przenośnik taśmowy – o masie całkowitej od 10 t. i od 20 m długości - nowy

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu PPHU Markopolo Drzykozy 8, 99-107 Daszyna w terminie do 23.09.2015 godz. 11:00

24 389 1967

Lucky Studio